BQT hiện tại ưu đãi RL lần 1 cho anh em, do nhiều anh em chủ quan ko tích ngọc,
Nên đã hoàn lại 95 chao / 95 cre cho 5 anh em sau vào bank:
HunTerCiTy
CongChuals
boivyvy
EflPr0
NeAnhRa


BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: